Bestyrelsen

Formand: Klaus Rostgaard

Sønderskovvej 17 - Tlf. 29 17 62 99 -  klaus.rostgaard.@gmail.com

Kasserer og webmaster: Vibeke Gylling

Heisesvej 1 - Tlf: 30 26 10 58 - vibeke.gylling@gmail.com

Sekretær: Henning Bussenius Larsen

Sorøparken 8 - Tlf. 41 40 45 13 -  hebula@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Dorrit Christensen, dorrit.christensen@postkasse.com

Benny Werge, bennywer@gmail.com

1.Suppleant:

Peter Hammer, pha@stofanet.dk

2.Suppleant