Ordinær generalforsamling i Medborgerforeningen i Sorø finder sted fredag den 18. marts 2022 kl 17.30 på Sorø Kultur- og fritidscenter ("Værkerne"), Frederiksvej 27, Sorø.
 
Beretning 2020-2021 Læs mere her
Revieret regnskab 2021 Se regnskabet her
Revieret regnskab 2020Se regnskabet her
Budget forslag 2022Se budgettet her 
 
 
 
Ordinær generalforsamling i Medborgerforeningen i Sorø finder sted fredag den 19. juni 2020 kl. 18.30 på Sorø Kultur- og fritidscenter ("Værkerne"), Frederiksvej 27, Sorø.
 
Beretning, læs mere her
Budgetforslag 2020, læs mere her
Revideret regnskab 2019. Læs mere her
Referat fra generalforsamlingen Læs mere her
Referat fra konstituerende møde Læs mere her

 

Iflg. vedtægterne skal dagsordenen indeholde flg. punkter:
 
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det foregående kalenderår
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår
7. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende kalenderår
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af en revisor
10. Eventuelt
 
I dagens anledning vil punkt 5 bytte plads med punkt 4 og skifte navn til "diskussion af beretning og indkomne forslag" så vi kan få en god diskussion af hvad der kan og skal laves anderledes fremover.

 

Ordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2019 kl. 18.30 på Værkerne

Referat fra generalforsamling 2019 er her
Beretningen er her
Revideret regnskab for 2018 er her
Forslag til budget er her
 
Iflg. vedtægterne skal dagsordenen indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det foregående kalenderår
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår
7. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende kalenderår
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af en revisor
10. Eventuelt

Ordinær generalforsamling fredag den 2. marts 2018 kl. 18.30.

Referat fra generalforsamlingen 2018. Læs her
 
 
 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Medborgerforeningen i Sorø fredag den 2. marts 2018 kl. 18.30 på Sorø Kultur- og fritidscenter ("Værkerne"), Frederiksvej 27, Sorø.

Iflg. vedtægterne skal dagsordenen indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det foregående kalenderår
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår
7. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende kalenderår
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af en revisor
10. Eventuelt

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest fredag d. 16/2. Bestyrelsens beretning, bestyrelsens budgetforslag samt revideret regnskab bekendtgøres senest fredag d. 23/2 på foreningens hjemmeside. Foreningens vedtægter mv findes sammesteds. Der er madbix efter generalforsamlingen, påmindelse herom udsendes senere.

Generalforsamling fredag den 10. marts 2017.

 
 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Medborgerforeningen i Sorø fredag den 10. marts 2017 kl. 18.30 på Sorø Kultur- og Fritidscenter ("Værkerne"), Frederiksvej 27, Sorø. 

 

Generalforsamling er fredag den 4. marts 2016.

 
 
 
 

Tilbage til forsiden